Posjetioci na vezi

Riječ Božija

Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. 
(Iv 3:16)

Ko je Isus Krist?

Propovijedi (audio)
  Web Linkovi Posjeta
  Link   Propovijedi Sime Ralevića
1119
  Link   Propovijedi iz Baptističke crkve Emanuel
Miško Horvatek, Kris Bracket, Momir Horvatek, i dr.
720
 

Službe

  

Bogoslužje:
Nedjelja u 10:00

Kućne grupe:
Srijeda u 18:00h (molitveni sastanak)

 Knjižnica

Audio
Video
Literatura

Ukupan broj posjeta