TKO SMO I ŠTO VJERUJEMO

 
     Kršćanska baptistička crkva u Novom Travniku nastala je kao rezultat propovijedanja Evanđelja. Kao zajednica vjernih ljudi, nanovorođenih Duhom Svetim, nastojimo slijediti i ispuniti biblijski model za crkvu koji je od Boga sadržan u Svetom Pismu kao vjerovanje jedanput zauvijek predano svetima.

     Naša vjerovanja su isključivo utemeljena na gledištu nadahnuća, nepogrješivosti i nezabludivosti Svetog Pisma (Biblije), držeći ga apsolutno autoritativnim, te dostatnim za pobožan život. Vjerujemo, stoga da jedino Biblija sadrži sve što je potrebno za čovjekovo spasenje, te nepogrešiva pravila za vjerovanje i praktični život vjernika. Vjerujemo da je tekst Svetog Pisma napisan da bi ga čitali i razumjeli svi ljudi, osobito vjernici.

     Vjerujemo u dostatnost Kristove smrti na križu zbog naših grijeha za pomirenje s Bogom samo po vjeri na temelju samo milosti. Vjerujemo u nužnost pokajanja od grijeha i primanja Isusa Krista kao osobnog Spasitelja, Učitelja i Gospodara za spasenje od Božijeg gnjeva, pakla, kazne i sile grijeha u sadašnjem životu.

     Vjerujemo da je Bog svakog spašenog vjernika pozvao u zajedništvo svetih - crkvu, koja je tijelo Kristovo kojem je On glava, a vjernici udovi jedni drugima povezani jedinstvom biblijske vjere.
 
     Svrha i vizija našeg postojanja i djelovanja je objaviti Evanđelje spasenja svakom stvorenju pod nebom, pozvati ljude da se u pokajanju i vjeri okrenu od grijeha te da trajno služe živome Bogu. Kao crkva se sastajemo da bi proslavili Boga kroz pjesme hvale, molitve, propovijedanje, ali i kroz naš svakodnevni život.

     Mi nismo neka novo-vjerska tvorevina, sljedba ili sekta, već apostolska crkva u smislu da smo povijesno povezani s novozavjetnom crkvom. Ta veza sastoji se u tome da smo kao crkva izgrađeni na istoj apostolskoj nauci koja je sadržana isključivo u Svetom Pismu.

     Također, kao crkva smatramo se novim društvom u kojem je Isus Krist naš Gospodin srušio svako međunacionalno i međuklasno neprijateljstvo ili razliku. Sastojimo se od pripadnika raznih nacionalnosti i svih društvenih slojeva. Kao crkva koja se hrani i slijedi Božiju riječ, poštujemo vlasti u ljudskom društvu, priznajemo mjesto države, poštujemo obitelj i zakonske obaveze čovjeka u društvu. Međutim, kao Božiji narod i sveta zajednica u kojoj stanuje Sveti Duh, odvojeni smo za Božiju upotrebu. Crkva je otkupljena od svijeta Kristovom krvlju, stoga mora biti više Njemu odana, nego bilo komu ili čemu drugome.

     Kao Kristova crkva služimo kao stup i podloga Božije istine, te smo stoga na raspolaganju svakom čovjeku zainteresiranom za biblijska ili duhovna pitanja.
 
Za detaljnija objašnjenja idite na slijedeće linkove: 
 
Baptistička vjeroispovijed 1689 
Katekizam novoga grada
Čikaška izjava o nepogrešivosti Biblije
The Cambridge Declaration